Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

Can ısı garanti şartları

Can ısı enerji sistemleri garanti tahütnamesi.

 • Ürünün garanti süresi her türlü üretim hatlarına karşı teslim tarihinden itibaren 2 yıldır.
 • Garantinin geçerli olabilmesi için garanti belgesinin doldurulup en geç 15 iş günü içerisinde CAN ISI ENERJİ ISI SİSTEMLERİ MÜH.'e gönderilmesi gerekmektedir.
 • Garanti süresinin başlangıcı ile ilgili itilaflarda üretim tarihi esas alınır.
 • Montajını yaptırdığınız güneş enerji sisteminin yanlızca GÜNEŞ ENERJİ ISI SİSTEMLERİ MÜH.tarafından üretilen kollektörleri üretimi aşamasındaki işçilik ve malzeme hatalarına karşı garanti kapsamı dahilindedir.
 • Garanti kapsamına giren ürünler için tüketiciden herhangi bir isim altında ücret talep edilemez.
 • Ürünün garanti süresinde arızalanması durumunda tamir süresince geçen süre garanti süresine ilave edilir.
 • Ürünün tamir süresi azami 30 işgünüdür. Bu süre ürünün yetkili servis veya fabrikaya teslimi ile başlamaktadır.
 • Nakliye ve montaj hatalarından kaynaklanan cam kırılmaları ve doğal afetlerden kaynaklanan arızalar (deprem, aşırı soğuk, aşırı rüzgar, yangın vb.) garanti kapsamı dışındadır.
 • Kollektörler kapalı devre sistem olarak kullanılmalıdır. Sistemde ısı akışkan olarak antifizli su kullanılmalıdır. Kullanılan antifrizin kalitesiz olmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Antifriz su karışımı her 4 yılda bir tamamen boşaltılmak kaydı ile yenisiyle değiştirilmelidir.
 • Sistemin kış mevsimine girmeden önce periyodik bakımının yapılması gerekmektedir. Bakımı yapılmayan sistemler garanti kapsamı dışındadır.
 • Don olayından kaynaklanan her türlü sorun garanti kapsamı dışındadır.
 • CAN-ISI GÜNEŞ ENERJİİ ISI SİSTEMLERİ MÜH.´ i görevlendirdiği yetkili servis veya bakım elemanları dışında bakım veya onarım yaptırılması garantiyi sona erdirir.
 • Garanti kapsamına giren arıza tespitinin giderilmesi, sistemin yenisi ile değiştirilmesi GÜNEŞ ENERJİİ ISI SİSTEMLERİ MÜH. yetkisindedir. İtilaf halinde GÜNEŞ ENERJİİ ISI SİSTEMLERİ MÜH. tarafından tayin edilen bilir kişi raporu geçerli olacaktır.
 • Bu ürünü alan kişi veya kurumlar yukarıda belirtilen şartları peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • Garanti belgesi ile ilgili çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, tüketicinin ve rekabetin korunması genel müdürlüğüne başvurabilir.